Metrobreeze 9 new york climatiseur : Classement | Avis des Testeurs 2020

  • Klarstein Metrobreeze 9 New York City climatiseur mobile 9000 BTU/2,6 kW noir
  • Klarstein Metrobreeze 9 New York City climatiseur mobile 9000 BTU/2,6 kW blanc
  • Klarstein Metrobreeze 9 Paris A climatiseur mobile 9000 BTU/2,6 kW CEE A